Motyl A / skośne koła tai chi
Numer katalogowy: ST-017A/N-ST-007/N

Motyl A / skośne koła tai chi

Typ ćwiczeń

Siłowe/aerobowe.

Funkcja

Kształtuje mięśnie pleców, klatki piersiowej i ramion .
Korzystnie wpływa na układ kostno-stawowy.
Poprawia koordynację ruchową.

Ćwiczenie

Motyl A: Wjeżdżamy wózkiem na platformę. Rękoma chwytamy drążki.
Ściągamy drążki przed siebie.
Wolno wracamy do pozycji wyjściowej.

Skośne koła tai chi: Chwytamy uchwyty na kołach. Wykonujemy jednoczesne
obroty kołami w tym samym lub odwrotnym kierunku.