09.11.2023

Siłownia zewnętrzna – zgłoszenie czy pozwolenie?

Zainteresowanie budową siłowni plenerowych jest duże i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Obecnie można spotkać je zarówno w małych wsiach, jak i w dużych miastach. To doskonały sposób na to, aby zachęcić okolicznych mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście budowa siłowni plenerowej wiąże się z dopełnieniem odpowiednich formalności. Czy decydując się na budowę siłowni zewnętrznej, trzeba mieć pozwolenie? A może wystarczy tylko zgłoszenie?

Siłownia zewnętrzna – zgłoszenie czy pozwolenie

Budowa siłowni plenerowej na zgłoszenie

Wiele osób decydujących się na budowę siłowni na świeżym powietrzu z pewnością szuka odpowiedzi na pytanie: siłownia zewnętrzna – zgłoszenie czy pozwolenie?

Nie można zbudować siłowni plenerowej bez spełnienia odpowiednich wymogów prawnych. Co więcej, mogą być one różne w zależności od rodzaju, miejsca inwestycji i skali danego projektu. Trzeba wiedzieć jednak, że siłownia plenerowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie będzie niezbędne w przypadku budowy dużych obiektów sportowych i siłowni prywatnych. W tym wypadku warto skonsultować się z inżynierem lub architektem w celu uzyskania informacji dotyczących wymogów prawnych i wymagań w zakresie procedur. W przypadku mniejszych obiektów sportowych w formie otwartej, przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, na przykład siłowni zewnętrznych w parkach, wystarczy dokonać zgłoszenia w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Jest to procedura uproszczona, która nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę.

Według art. 29 ust. 1 pkt 20 prawa budowlanego budowa boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji, siłowni zewnętrznych podlega tylko zgłoszeniu. Niemniej jednak trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty, między innymi informacje dotyczące projektu, takie jak lokalizacja obiektu czy rodzaj urządzeń sportowych, które chcemy umieścić na siłowni. Jeżeli uzyskamy pozytywną odpowiedź od wydziału architektury, wówczas możemy śmiało rozpocząć realizację inwestycji.

Normy bezpieczeństwa dla siłowni plenerowych

Siłownie zewnętrzne muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa takimi jak:

  • PN-EN 16630 – norma określa wytyczne dotyczące bezpieczeństwa siłowni plenerowych i wytrzymałości urządzeń do ćwiczeń;
  • PN-EN 1176 – norma dotycząca placów zabaw, jednak ma zastosowanie do niektórych elementów siłowni zewnętrznych, takich jak drabinki;
  • PN-EN 913 – norma dotycząca bezpieczeństwa urządzeń do ćwiczeń na powietrzu;
  • PN-EN 1177 – norma dotycząca bezpieczeństwa nawierzchni na placach zabaw, znajduje zastosowanie także na siłowniach plenerowych. Ma na celu określenie wymagań i metody testowania nawierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Każda siłownia zewnętrzna powinna spełniać standardy bezpieczeństwa, które mają na celu uniknięcie wypadków i urazów podczas korzystania z urządzeń do ćwiczeń. Sprzęt na siłowni plenerowej musi być odpowiednio oznakowany, aby jego użytkownicy wiedzieli, że korzystają z urządzeń wykonanych zgodnie z odpowiednimi normami.

Lokalizacja siłowni zewnętrznej

Siłownie w parku to coraz częstszy widok w przestrzeni publicznej. Zazwyczaj powstają z inicjatywy władz miejskich, są częścią projektów modernizacji przestrzeni typu osiedla mieszkaniowe, parki czy place zabaw. Często mieszkańcy sami wychodzą z propozycją finansowania takich obiektów sportowych w ramach projektów zgłaszanych do budżetów obywatelskich. Siłownie plenerowe to bez wątpienia bardzo dobra inwestycja, dzięki temu można zachęcić ludzi do aktywnego spędzania czasu poza domem.

Gdzie warto zbudować siłownię zewnętrzną? Siłownia plenerowa powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla większości osób. Warto rozważyć umiejscowienie jej nieopodal parków, placów zabaw i innych terenów służących do rekreacji. Teren przeznaczony pod budowę siłowni na świeżym powietrzu musi być bezpieczny i dobrze oświetlony, wówczas będzie można z niej korzystać również wieczorami.

Co warto wziąć pod uwagę podczas budowy siłowni na powietrzu?

Nie ulega wątpliwości, że budowa siłowni pod chmurką to projekt, który będzie wymagał odpowiedniego przygotowania i planowania. Oto kilka ważnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli zastanawiasz się nad realizacją takiego przedsięwzięcia.

  • Przeanalizuj cel inwestycji – zanim zaczniesz realizację projektu, zastanów się nad tym, jaki jest cel budowy siłowni plenerowej. Określ grupę docelową, do której chcesz dotrzeć. Czy siłownia ma służyć głównie lokalnej społeczności czy większej grupie? Na tej podstawie możesz dopasować obiekt sportowy do oczekiwań i potrzeb grupy.
  • Uwarunkowania prawne – pamiętaj, że nie możesz zbudować siłowni bez zgłoszenia do odpowiedniego urzędu, nawet jeżeli jest to obiekt w formie otwartej. Zwróć uwagę na przepisy prawne i regulacje lokalne.
  • Bezpieczeństwo – bez wątpienia jest to jedna z kluczowych kwestii, którą warto wziąć pod uwagę. Urządzenia do ćwiczeń na siłowni plenerowej muszą spełniać normy bezpieczeństwa.
  • Wybór urządzeń – postaw na różnorodny sprzęt. Powinien on umożliwiać trening różnych grup mięśniowych. Ponadto sprzęt do ćwiczeń musi być na tyle uniwersalny, aby mógł na nich ćwiczyć każdy bez względu na wiek czy kondycję.
  • Dostępność dla osób niepełnosprawnych – nie wykluczaj osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, bez wątpienia one też chciałbym korzystać z możliwości ćwiczenia na świeżym powietrzu. Wybierz sprzęt dostosowany również do osób niepełnosprawnych, nie zapomnij też o ścieżkach dla wózków inwalidzkich i dobrym dostępie do poszczególnych urządzeń.
  • Konserwacja i utrzymanie – siłownia zewnętrzna wymaga regularnej konserwacji i utrzymania, tylko wtedy będzie mogła służyć przez długi czas. Przygotuj plan utrzymania, określ w nich, jak należy dbać o siłownię, kiedy należy przeprowadzać konserwację urządzeń do ćwiczeń i kto będzie za to odpowiedzialny.

Siłownia zewnętrzna to dobry sposób na promowanie zdrowego trybu życia, dlatego na pewno jest to opłacalna inwestycja. Przed rozpoczęciem realizacji takiego projektu należy dopełnić formalności. Trzeba dokonać zgłoszenia do odpowiedniego urzędu, ale także zadbać o odpowiednie urządzenia do ćwiczeń, które powinny spełniać polskie i europejskie normy bezpieczeństwa.