Stameco

Contact Us

STAMECO Sp. z o.o

ul. Kopernika 15B
34-600 Limanowa

Phone

+48 18 521 14 95

+48 693 866 055

Opening hours

Mon– Fri - 8am - 4pm

Sat - 8am - 2pm

We also encourage you to use the contact form.
Tax number: PL 737-220-25-19
REGON number : 122846053
National Court Register: 0000459667
Bank account number: 54 2490 0005 0000 4530 2177 5416
Share capital: 50 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego