Typ ćwiczeń

Relaksujące.

Funkcja

Poprawia ukrwienie.
Rozluźnia napiecie mieśniowe.

Ćwiczenie

Opieramy się o wałki z wypustkami i wykonujemy
nieznaczne ruchy tułowiem w lewo/prawo.