Otwarte Strefy Aktywności

(OSA)

Właśnie rusza nabór wniosków do nowego programu rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki o nazwie OSA.

Od stycznia 2018 roku można ubiegać się o dofinansowanie w granicach od 50% do nawet 70% wartości inwestycji!

Co to jest „OSA”?

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy, rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

Dwa warianty strefy aktywności

Wybierz odpowiedni wariant.
Wariant podstawowy

  • Siłownia plenerowa (wymagane minimum 6 urządzeń)
  • Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowe urządzenia do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni)
Wysokość dofinansowania FRKF: do 50%  wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg. zobacz propozycje

Wariant rozszerzony

  • Siłowania plenerowa (minimum 6 urządzeń)
  • Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby  lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni)
  • Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym)
  • Ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw)
Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg. zobacz propozycje

Nasza oferta

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty:

Jakie są cele programu?

  • budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
  • tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu
  • odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), podmiotów posiadających osobowość prawną (np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe).

Start rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)
Masz pytania?

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami