Exercise type

Relaksujące.

Function

Poprawia ukrwienie.
Rozluźnia napiecie mieśniowe.

Exercise

Opieramy się o wałki z wypustkami i wykonujemy
nieznaczne ruchy tułowiem w lewo/prawo.